Group 230

Clockwork

Clockwork ville att det skulle vara lätt att göra rätt

När Clockwork behövde en ny rapporteringslösning föll valet på Exopen. Här berättar Rikard Stenberg, som är ekonomichef på Clockwork, om varför de valde att satsa på just Exopen.

Om Clockwork

Clockworks tjänster täcker allt från bemanning av industripersonal, tjänstemän och skolpersonal till rekrytering, omställning och utbildning. Koncernen, som har funnits i sex år, består av åtta olika bolag och 16 kontor från Stockholm i söder till Piteå i norr.

Utmaning

Clockwork Bemanning & Rekrytering sökte en säker och enkel rapporteringslösning som kunde ersätta delar av deras manuella och tidsödande arbete i Excel.

Rikard Stenberg, ekonomichef, hade med sig stor erfarenhet från att arbeta med Business Intelligence och beslutstödsystem när han började i företaget 2017. Han såg flera möjligheter att utveckla processerna för den ekonomiska rapporteringen och hur den presenterades. Efter sommaren 2018 påbörjades arbetet med att utveckla en ny säker och enkel rapporteringslösning som kunde ersätta delar av deras manuella och tidsödande arbete i Excel. “När jag började 2017 stansade vi in siffror i Excel-rapporter, vilket både tog tid och förde med sig många risker när flera personer är inblandade. säger Rikard.” Rikard berättar att han, innan Exopens lösning implementerades, fick lägga upp till två dagar på att mata in siffror i Excel.

Lösning

Efter att ha skannat marknaden föll valet på Exopens Report.

– Jag ville förändra rapporteringsarbetet och utforskade marknaden för att hitta ett enklare och säkrare arbetssätt. Det var till slut Exopen som kunde hjälpa mig med en lösning anpassad efter just våra behov, säger Rikard.” Rikard Stenberg menar att det nya arbetssättet är både enklare och mer effektivt. “Den tiden sparar jag nu, samtidigt som jag enkelt kan säkerställa att det blir rätt. Det är skönt att slippa osäkerheten som den mänskliga faktorn i kombination med många filer i Excel kan föra med sig.”

Resultat

Den lösning som Clockwork använder som stöd i rapporteringsarbetet är Exopens Report. I ledningen tar alla del av en och samma översiktliga rapport. Det går snabbt och enkelt att presentera ett enskilt kontor eller ett av bolagen och sedan ställa det i förhållande till hela koncernen.

Nu har Clockworks och Exopens samarbete utvecklats till att även ta fram en mer illustrativ och tydlig grafisk profil för rapporterna. Tanken är att de ska bli ännu mer lättillgängliga för användarna. Dessutom ser de över möjligheten att bryta ut och distribuera olika rapporter till olika målgrupper inom koncernen. “Samarbetet med Exopen har fungerat väldigt bra. När jag beskrev mitt behov och vi i nästa steg gick igenom detaljerna fick jag känslan av ’inga problem’. De har kompetens, är flexibla och har kommit med förslag på lösningar när jag själv inte har haft idéer om hur upplägget ska se ut. Det har hjälpt mig väldigt mycket, avslutar Rikard.”

Exopen har kompetens, är flexibla och har kommit med förslag på lösningar när jag själv inte har haft idéer om hur upplägget ska se ut.

Rikard Stenberg, Ekonomichef @ Clockwork

Nyfiken på Exopens produkter? Boka en kostnadsfri webbdemo!