Group 230

Våra kundcase

Vi hjälper våra kunder att maximera sin potential

I 20+ år har vi hjälpt våra kunder att effektivisera deras finansiella uppföljning. Vi har hjälpt ett stort antal företag i en rad olika branscher till effektivare och mer datadriven budget, prognos, rapportering, konsolidering och analys.

LightAir

Med Exopen kan LightAir styra verksamheten och fatta beslut baserat på datadrivna insikter i Power BI.

TORMAX

Med Exopen arbetar TORMAX effektivt och datadrivet med sin egen BI-lösning i Power BI.

Skanska

När behovet av Excelrapporter blev för stort valde Skanska Exopen Report och Exopen Planning. 

Swedbank

Swedbank kan estimera vinningen i både tid, pengar och organisation.

Däckia

Alla Däckias 65 verkstäder använder Exopens produkter.

SVEAB

Tillsammans med Exopen har SVEAB utvecklat en HR-rapportering anpassad för chefernas behov.

Nybo bostäder

Exopen utvecklade en skräddarsydd rapportlösning anpassad efter Nybos behov. 

LåsTeam

Med Exopen sparar LåsTeam tid varje vecka.

Clockwork

Med Exopen får Clockwork en tydlig överblick över hela koncernen.

Nyfiken på Exopens produkter? Boka en kostnadsfri webbdemo!