Group 230

Till dig som arbetar i Business Central

FÅ UT MER OCH FÖRÄDLA DIN DATA I BUSINESS CENTRAL
Arbeta effektivt och datadrivet med Exopen och Business Central

Microsoft har redan en färdig integration mellan Business Central och Power BI men till dig som vill arbeta datadrivet med Power BI krävs det ett datalager för att få alla tabeller att hänga ihop. Att bygga ett datalager kan vara en tidskrävande och kostsam resa - men den biten har vi på Exopen löst åt dig!

Budgetmodulen i Business Central saknar även viss funktionalitet som kan göra det svårt för dig att göra din budget, prognos och planering på ett effektivt sätt.

Vi har redan gjort ditt BI-projekt

Exopens kopplingar mot Business Central hämtar ut all data från API som vi transformerar till en strukturerad, lättarbetad och informationsrik datamodell. Du kan sedan visualisera din data i exempelvis Power BI med våra standardrapporter eller skräddarsy utefter dina behov. Du kan även koppla på data från dina operativa avdelningar för att snabbt skaffa dig en 360° vy av din verksamhet.

Denna datamodell ger dig stor bredd då du kan arbeta med resultat, balans, reskontra, försäljning, lager och order och djup ner till verifikat och fakturabild.

Ett användarvänligt budgetverktyg för hela organisationen

Det är enkelt att sätta upp processer för workflows vilket leder till bättre internt samarbete och får med dig hela organisationen i ditt planeringsarbete.

Vi har designat Exopen Planning med målet att alla i organisationen ska tycka det är enkelt och givande att jobba med budgetering i stället för att se det som ett nödvändigt ont. Du får därför all funktionalitet tillgänglig på ett användarvänligt sätt och kan arbeta effektivt och datadrivet med din budget och prognos. Det är enkelt att dela ut uppgifter till medarbetare baserat på kostnadsställe, samt sätta upp godkännandeprocesser för dina workflows.

Tillgång till modern funktionalitet

Arbeta enkelt med kontobaserad budgetering eller lägg på lite mer modern funktionalitet som exempelvis; scenariohantering, likviditetsprognos, analys och uppföljning, cyklisk eller kontinuerlig process för kalenderår, drivarbaserad budgetering och processer för workflow. All data är inkluderad i datamodellen med kvalitetssäkrade realtidsdata från Business Central. Vill du kan du även arbeta med effektiv konsolidering med Exopen Consolidation.

Flexibel likviditetsprognos

Säkerställ relevant likviditetsprognos där du bland annat hanterar momsinbetalning, semesterskuld, betalningsvillkor och anskaffning. Du kan arbeta med drivare, kontoeffekter och analys för att täcka upp likviditetsprognosen.

Så fungerar det

Vi läser över data från Business Central med jämna mellanrum eller efter dina behov. Datan genomgår en uppsättning av datakvalitetskollar för att garantera att den data som publiceras är uppdaterad och korrekt. Du som kund kan sedan se din data, analysera den och använda den i budgetering och prognostisering.

 

Fördelar med Exopen

Färdig systemintegration mot Business Central vilket ger dig snabb onboarding med minimal insats
Färdig kvalitetssäkrad datamodell för snabb och enkel BI analys, utan dyr förvaltning eller ständiga tillägg för att möta dagliga analysbehov
Få med dig hela din organisation i planeringsprocessen med workflows
Integrerad finansiell planering, rapportering, analys, konsolidering och BI i samma plattform
Self-Service i Exopen Cloud, Power BI och Excel

Vårt erbjudande till dig som Business Central kund

Dynamics-365-Business-Central-icon-logo-color-1-1024x287

Få en total överblick av din verksamhet

  • Färdigt datalager
  • Snabb onboarding med färdiga integrationer mot Business Central
  • Användarvänlig design för hela organisationen
  • Drivarbaserad budgetering
  • Workflows
  • Resultat, balans och likviditetsprognos
Våra integrationer-Business central

Om Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central är ett företagsresursplaneringssystem från Microsoft, en del av produktfamiljen Microsoft Dynamics 365. Produkten är designad för att hjälpa till med ekonomi, tillverkning, kundrelationshantering, leveranskedjor, analys och elektronisk handel för små och medelstora företag.

Vill du veta mer om Exopens produkter? Kontakta oss!