Group 230

Effektivisera din budget- och prognosprocess

En lättanvänd och flexibel produkt för hela verksamheten
Redovisingsbyrå

Ta din finansiella och operativa planering till nästa nivå

Med Exopen Planning får du som CFO och Controller allt du behöver för att skapa en mer värdeskapande finansiell och operativ planering i ett lättanvänt verktyg som hela organisationen kan använda. 

Har du vuxit ur ditt befintliga budgetverktyg eller sitter du med alldeles för mycket manuella processer i Excel?

Med Exopen Planning kan du arbeta med modern och datadriven funktionalitet som effektiviserar din budget- och prognosprocess med integrerad analys.

Du får snabbt en total överblick och högre precision på din budget vilket sparar tid. Du tittar alltid på kvalitetssäkrad data från ditt ERP vilket leder till snabbare insikter för bättre strategiska beslut om verksamheten. 

Thumbnail_Exopen_01

En mer värdeskapande planeringsprocess

 • Effektiv planering och analys
 • Total överblick och kontroll
 • Bättre strategiska beslut
Prova fritt i 14 dagar
Planning bild

Flexibla moduler för finansiell och operativ planering

Vi har byggt in flexibla moduler vilket gör att du enkelt kan skräddarsy din budget- och prognosprocess efter dina behov.

Med Exopen Planning kan du arbeta med både konto- och drivarbaserad budgetering, rullande prognos, scenarioplanering och what-if analys.

Det är enkelt att göra resultat- och balansrapporter, försäljningsanalys samt HR- och personalbudget med en automatisk kassa- och likviditetsprognos.

Genom smart funktionalitet för workflow och behörighetsstyrning får du bättre internt samarbete och total överblick.

Modern funktionalitet i ett lättanvänt verktyg

TOP RATED Exopent

Anpassat för self-service för dig och din organisation

 • Konto- och drivarbaserad budgetering
 • Scenarioplanering
 • Rullande prognos
 • Workflow och behörighetsstyrning
 • What-if analys
 • Flexibla moduler som underlättar din planeringsprocess
 • Automatisk kassa- och likviditetsprognos
 • Sömlös integration mot Power BI där du kan bygga unika rapporter, göra ad-hoc- och prediktiv analys
Exopen Planning

Drivarbaserad budgetering

Vi rekommenderar alla att gå över till en mer drivarbaserad budgetering.

Genom att arbeta med drivare i stället för konton kan du budgetera över flera begrepp som automatiskt driver in värden på rätt kostnadskonton i resultaträkningen.

bloggbild8

Scenarioplanering

Med hjälp av scenarioplanering får du full insikt i alla finansiella perspektiv. Du kan enkelt planera utifrån olika skeenden som skulle kunna uppstå och slå på eller av dem utefter vad som faktiskt händer.

Kombinerar du dessutom scenarioplaneringen i Exopen Planning med avancerad analys i Power BI får du full insikt i alla finansiella perspektiv.

Exopen Planning skärm

Rullande prognos

Släpp kalenderåret och fokusera på periodiska uppdateringar med hjälp av rullande prognos. Detta ger dig en löpande framåtblick som hjälper dig att styra organisationen snabbare i rätt riktning. 

Rullande prognos skapar även kontinuerligt engagemang vilket leder till bättre internt samarbete.

Vi hjälper vi dig att skapa processer som matchar din verksamhets dynamik.

Startsida slider - CFO

Automatisk likviditetsprognos

Vår automatiska kassa- och likviditetsprognos gör att du alltid har en kvalitetssäkrad likviditetsrapport.

Där hanterar du bland annat momsinbetalning, semesterskuld, betalningsvillkor och anskaffning.

Exopen Data Layer & BI

Avancerad analys i Power BI

Har du Power BI så kan det sömlöst integreras med Exopen Planning vilket ger dig en kraftfull lösning för budget, prognos och planering med avancerad analys.

I Power BI kan du bygga unika rapporter, göra ad-hoc och prediktiv analys, samt koppla på andra datakällor som exempelvis CRM och HR.

Mer om Power BI
bloggbild5

Föredrar du att arbeta i Excel?

Vill du hellre göra din budgetering och prognostisering i Excel så kan du göra det via Exopens Excel add-in.

Med det sparar du tid med automatiserade processer och får snabbt upp data från ditt ERP i interaktiva visualiseringar över hela verksamheten. Du får kvalitetssäkrat underlag för ditt budget- och prognosarbete och kan fatta bättre beslut snabbare. 

Med flexibel inmatningsfunktion kan du budgetera på drivare, konto, projekt och personal med flera scenarios och versioner parallellt. Du delar enkelt information med alla i organisationen med behörighetsstyrning. 

Välj vår färdiga standardlösning eller skräddarsy din budgetering exakt som du vill ha den.

Några fördelar med Exopen Planning

Användarvänligt verktyg för hela verksamheten
Snabb och kostnadseffektiv onboarding
Modulär och flexibel lösning anpassat efter dina behov
Snabbare insikter för bättre beslut
Integrerat med Power BI för avancerad analys

Exopen har kompetens, är flexibla och har kommit med förslag på lösningar när jag själv inte har haft idéer om hur upplägget ska se ut.

Rikard Stenberg - Ekonomichef @ Clockwork

Läs mer om finansiell planering och analys

Bloggar & guider
Se allt aktuellt Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du veta mer om Exopen Planning? Kontakta oss!