Group 230
Så lyckas du med projektrapportering - 4 konkreta tips!

Så lyckas du med projektrapportering - 4 konkreta tips!

Projektrapportering kan vara en snårskog och ett projekt kan sträcka sig över några veckor eller flera år. Gemensamt för alla projekt är att de inte har samma tidsbundenhet som räkenskapsår och att de ofta kan vara mer komplexa att följa upp jämfört med det dagliga arbetet.

Därför kräver projektutveckling minst en lika tydlig budgetering, rapportering och uppföljning som den löpande verksamheten. Det kan vara tryggt att veta att det finns enkla sätt att både effektivisera och förenkla projektarbetet. 

I denna guide får du 4 konkreta tips på hur du gör snårskogen lättillgänglig.

Jag vill läsa guiden

Har du frågor om Exopen och våra produkter? Hör av dig så svarar vi på dina frågor!