Group 230

Exopen Planning

Användarvänlig budget, prognos och planering med integrerad analys
Ta din finansiella och operativa planering till nästa nivå och skapa värde för hela verksamheten

Med Exopen Planning får du som CFO och Controller allt du behöver för att skapa en mer värdeskapande finansiell och operativ planering i ett lättanvänt verktyg som hela organisationen kan använda. Byt ut Excel-filerna och ditt kostsamma, oflexibla budgetverktyg till ett verktyg med modern funktionalitet där du arbetar effektivare och mer datadrivet med din budget, prognos och planering med integrerad analys.

Ett användarvänligt budgetverktyg för hela verksamheten

Vi skräddarsyr Exopen Planning helt efter dina behov och du kan arbeta med både konto och drivarbaserad budgetering, rullande prognos, scenarioplanering och what-if analys. Vår automatiska kassa- och likviditetsprognos gör att du alltid har en kvalitetssäkrad likviditetsrapport. Genom smart funktionalitet för workflows och behörighetsstyrning får du bättre internt samarbete och total överblick. Vi har även byggt in konfigurerbara flexibla moduler i Exopen Planning vilket gör dina budget- och prognosprocesser effektivare och enklare att arbeta med.

Snabb och kostnadseffektiv onboarding

Onboardingen är både snabb och kostnadseffektiv med hjälp av Exopens färdiga datalager och systemintegrationer mot ditt ERP. Vårt datalager ger dig dessutom alltid kvalitetssäkrad data. Exopen Planning är designat för äkta self-service vilket gör det lätt att använda för alla och du slipper lägga pengar på konsultation.

Bygg unika rapporter i ditt visualiseringsverktyg

Har du ett visualiseringsverktyg (exempelvis Power BI) så kan det sömlöst integreras med Exopen Planning och ge dig en kraftfull lösning för budget, prognos och planering och avancerad analys. Har du Power BI kan du bygga unika rapporter, göra ad-hoc och prediktiv analys samt koppla på andra datakällor som exempelvis CRM och HR.

Exopen Planning ger dig ökad datakvalité och snabbare insikter vilket gör att du kan fatta bättre strategiska beslut om verksamheten.
Exopen Planning skärm

En mer värdeskapande planeringsprocess

 • Snabb och säker planering och analys
 • Total överblick och kontroll
 • Bättre strategiska beslut
Boka Demo
Exopen portal

Funktionalitet i Exopen Planning

 • Konto och drivarbaserad budgetering
 • Scenarioplanering
 • Rullande prognos
 • Workflows och behörighetsstyrning
 • What-if analys
 • Flexibla konfigurerbara moduler som underlättar din planeringsprocess
 • Automatisk kassa- och likviditetsprognos
 • Sömlös integration mott ditt visualiseringsverktyg där du kan bygga unika rapporter och göra ad-hoc och prediktiv analys
Bloggbild1

Till dig som vill arbeta med Beyond Budgeting

Passar din organisation en mer klassisk budgetprocess eller är din organisation mer mogen att arbeta med det moderna arbetssättet Beyond budgeting? Arbetssättet som innebär att du splittar processer för målsättning, prognos och resursallokering och jobbar agilt för snabba beslut.

Exopen Planning har funktionalitet som stöttar dig som vill arbeta med Beyond budgeting genom att du kan arbeta med aktiv prognostisering. Du kan prognostisera mer frekvent och på en mer övergripande nivå än vad du skulle göra med en mer dynamisk styrning. Vi har även funktioner där du kan jobba med mål och drivare som påverkar dina resultat och nyckeltal både kort- och långsiktigt.

Upptäck fördelarna med Exopen Planning

Användarvänligt verktyg med äkta self-service för hela organisationen
Snabb kostnadseffektiv onboarding med färdiga integrationer
Skräddarsydd, effektiv och datadriven budget & prognosprocess
Ökad datakvalitet och snabbare insikter vilket leder till bättre beslut
Bygg unika rapporter via sömlösa integrationer mot ditt visualiseringsverktyg
bloggbild5

Föredrar du att arbeta i Excel? Exopen finns som Excel add-in

Vill du hellre göra din budgetering och prognostisering i Excel så kan du göra det via Exopens Excel add-in. Med det sparar du tid med automatiserade processer och får snabbt upp data från ditt affärssystem i interaktiva visualiseringar över hela verksamheten. Du får kvalitetssäkrat underlag för ditt budget- och prognosarbete och kan fatta bättre beslut snabbare. 

Med flexibel inmatningsfunktion kan du budgetera på drivare, konto, projekt och personal med flera scenarios och versioner parallellt. Du delar enkelt information med alla i organisationen med behörighetsstyrning. 

Välj vår färdiga standardlösning eller skräddarsy din budgetering exakt som du vill ha den.

Exopen har kompetens, är flexibla och har kommit med förslag på lösningar när jag själv inte har haft idéer om hur upplägget ska se ut.

Rikard Stenberg - Ekonomichef @ Clockwork

5 tips för en effektivare budgetering

guider mockups no background effektivare budgetering

Budgetarbetet är ofta en utmaning som ofta framkallar oro och osäkerhet både hos dig som CFO eller Controller och dina medarbetare. Det är mer regel än undantag att budgetarbetet blir en långdragen och tidskrävande process som stjäl tid från annat som är viktigt som strategi och analys.

I denna guide får du 5 tips på hur du effektiviserar din budgetprocess.

Läs guide
guider mockups no background effektivare budgetering
Läs guide

Relaterade bloggar och guider

Bloggar
Se allt aktuellt Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du veta mer om Exopen Planning? Kontakta oss!