Group 230

Exopen Customer Success

Våra erfarna konsulter och BI-experter tar dig till nästa nivå!
Skapa en datadriven kultur för att maximera tillväxt
Exopen lyfter din verksamhet och ekonomistyrning med allt från strategi till implementation och uppföljning. Vi ser till att du och din organisation jobbar datadrivet på riktigt över tid.

Med ditt affärs- och verksamhetsbehov som utgångspunkt säkerställer våra konsulter att rätt Exopen produkt och lösningar används på rätt sätt av din organisation. Allt för att optimerar din effektivitet och skapa en datadriven verksamhet och kultur.

Vi hjälper dig med alla delar inom verksamhetsstyrning från målsättning, budgetering, analys, uppföljning och beslut genom hela din organisation. Vi tror på att värdet ligger i att affärsdrivna åtgärder utifrån datadrivna insikter. 

Vi har ett dedikerat team bestående av Business Intelligence experter inom finansiell planering, koncernkonsolidering, rapportering och analys. Tillsammans med dig kommer vi att optimera dina processer inom verksamhet- och ekonomistyrning och ta dig till nästa nivå! 

Redovisingsbyrå överblick

Detta är Exopen Customer Success

  • Advisory - erfarna konsulter som hjälper dig att se över dina specifika behov
  • Business Intelligence - till dig som behöver en mer avancerad lösning i Power BI
  • Onboarding & Support - vi sätter alltid kundnöjdhet i fokus och finns här för dig!
Bloggbild2

Advisory

Har du svårt att se behovet av avancerad analys eller tillhör du dem som misslyckats med ditt BI projekt? Den vanligaste orsaken till att många organisationer inte kommer igång eller misslyckas med sina BI projekt är att de inte tar reda på deras verkliga affärsdrivande analysbehovet.

Tar du hjälp av Exopen Advisory får du arbeta med erfarna konsulter för att identifiera dina specifika behov inom datadriven analys, budget och prognos process, bokslutsprocess, beslutsunderlag och rapportering.

Vi tittar på ett flertal aspekter så som kunder, försäljning, processer, kostnader, organisation och struktur. Målet är att du som kund genom våra lösningar ska kunna arbeta effektivare och fatta bättre beslut och vidta åtgärd mot lönsam tillväxt.

Bloggbild1

Business Intelligence

Exopens produkter är designade för self-service och användarvänlighet i kombination med heltäckande funktionalitet och flexibilitet. Med våra produkter kommer du snabbt igång själv med eller utan support från våra konsulter. Du kan snabbt ta steg mot en mer datadriven kultur utan dyrt BI projekt.

Vid mer avancerade lösningar där vi till exempel kombinerar data från flera olika system till en Power BI analys, skräddarsyr Power BI analys för just din affär och dina behov, eller där vi konfigurerar en budget/prognos lösning efter din process och din organisation kan du behöva hjälp från en Business Intelligence expert.

Våra Business Intelligence experter arbetar nära dig och din organisation under hela projektet och har mångåriga erfarenheter av kunder i liknande situation, från samma branscher. Du har sedan tillgång till din personliga BI konsult för rådgivning, modifiering eller fortsatt utveckling av din lösning till nästa nivå.

Exopen portal

Onboarding & Support

Exopens erbjuder snabb och effektiv onboarding och våra produkter är designade för self-service. Du kan därför enkelt onboarda själv men vi finns självklart tillgängliga för att hjälpa dig och din organisation med onboarding, konfigurering, support och utbildning vid behov.

Under kontorstid har du tillgång till vår support som ger dig snabba svar och ofta löser dina problem samma dag. Exopens support har snabb tillgång till både utvecklare och konsulter om du skulle ha lösningsorienterade problem.

Exopen har hjälpt oss att se vad vi behöver!

Susanne Reinholdsson, Ekonomiansvarig @ Nybo

Vill du veta mer om Exopen Customer Success? Kontakta oss!