Group 230

För dig inom tillverkning

Få total kontroll över din planering
Allt för dig inom den tillverkande industrin

Vi har arbetat med många företag inom tillverkning och förstår behoven av en bra planering, rapportering och analys. Vi hjälper dig att kombinera både dina kortsiktiga och långsiktiga behov med våra flexibla och lättanvända produkter. Du får insiktsfull analys i Power BI eller excel och kan jobba med agil och drivarbaserad budgetering och prognostisering. Med Exopen får. du en unik kombination av flexibilitet för just dina behov och effektivitet med inbyggd automation och kvalitetssäkring. 

Tillverkning

Full koll på din budget

Vi hjälper dig att få full koll på din finansiella budget med tillverkningsspecifika KPI:er så som förädlingsvärde, pay-off-tid och självfinansieringsgrad i en sömlös och integrerad plattform.

Du får med Exopen tillgång till datadrivna antaganden om exempelvis din framtida försäljning, tillverkningskostnader, lönekostnader, och materialåtgång. Du skaffar dig enkelt en överblick över försäljningsintäkter och kassaflöde, samt ser dina planerade långsiktiga investeringar i utrustning som maskiner eller annat.

Vårt erbjudande till dig inom tillverkning

Power BI

Dashboards & rapporter

  • Inköp & försäljningsanalys
  • Likviditetsrapport
  • Förädlingsvärde
  • Pay-off tid
Exopen Planning skärm

Agil budgetering integrerat med Power BI

  • Budget och prognos
  • Likviditetsrapport
  • Prognos över inköp och produktion
  • Drivarbaserade prognoser
  • Investeringsbudget

Vill du veta mer om Exopens produkter? Kontakta oss!