Group 230

Investmentbolag & koncerner

Effektivare och mer datadriven utvärdering, uppföljning och konsolidering av dina bolag
Agera snabbare med kvalitetssäkrad och enhetlig finansiell data

I en bransch med snabb förändringstakt, hög konkurrens och höga lönsamhetskrav krävs det att du har en effektiv och datadriven utvärdering av potentiella bolag och din nuvarande portfölj.

Vi förstår utmaningarna med flera bolag med olika ekonomisystem, varierande kontouppställningar samt finansiella nyckeltal att utvärdera och följa upp. Med våra färdiga integrationer och finansiella datamodell kan vi både onboarda och avveckla bolag med ett par knapptryck.  

 

Bloggbild1

Effektivisera dina befintliga processer

Med Exopens plattform får dina bolag sina olika behov av analys, rapportering och budgetering tillgodosett samtidigt som du på ett enhetligt sätt kan följa upp, analysera och konsolidera alla dina bolag på koncern eller moderbolags nivå. Du har också möjlighet att effektivt genomföra Due Dilligence med kvalitetssäkrad data.

Vår plattform effektiviserar inte bara dina processer utan ger dig även möjlighet att bli datadriven med en Business Intelligence lösning efter dina behov, utan ett eller flera dyra BI-projekt.  

 

Vårt erbjudande till dig som investmentbolag

Power BI

Effektivisera och bli mer datadriven

  • Power BI analys & rapporter anpassade efter dina och dina bolags olika behov
  • Finansiell konsolidering och rapportering
  • Nyckeltal för uppföljning och utvärdering
  • Modern budgetering med scenarioanalys
  • Total överblick av alla bolag med bolagsanalys
Portal och Planning

Snabb och effektiv onboarding

  • Färdiga ERP-integrationer med Exopens finansiella datalager
  • Onboarda nya bolag med ett par knapptryck
  • Bibliotek med rapporter och analyser i Power BI och Excel
  • Effektiv Due Dilligence av nya prospects med SIE-filer och budget

Vill du veta mer om Exopens produkter? Kontakta oss!