Group 230

För dig inom handel

Vi gör det enkelt att följa upp din verksamhet
Med all data på ett ställe får du stenkoll på verksamheten

Exopen erbjuder dig snabb och kostnadseffektiv onboarding med integration mot ditt bokföringssystem. 

Med all data på ett ställe får du stenkoll på kund- och leverantörsreskontra. Du får även försäljningsanalys av huvudbok och kundreskontra och kan korsfiltrera dimensionerna tid, geografi, kundgrupper, kunder, produktgrupper och kostnadsställe. Gör analyser av fakturerad försäljning, produktmarginal, nyförsäljning, kunder, produkter och nya kunder. 

Du kan med Exopen även göra analys av orderingång exempelvis ordervolym med orderstatus, ordervärde, orderantal per tid/kund/produkt/status. Det är enkelt att analysera felaktiga momssatser på produktförsäljning och analysera förstaköpskunder kontra återköpskunder. 

Stäm av din kundreskontra mot ditt e-handelssystem (exempelvis WooCommerce) och betalningssystem (exempelvis Klarna). 

Handel

Aldrig mer en krånglig OSS-rapportering!

Något våra kunder inom e-handel uppskattar är vår kostnadseffektiva rapport för OSS-rapportering. Säljer du till privatpersoner inom EU måste du numera momsrapportera enligt Skatteverkets nya regler för OSS (One Stop Shop). Du kommer igång snabbt med våra färdiga systemintegrationer och kan enkelt sköta din OSS-rapportering enligt de nya förordningarna. Vi automatiserar sammanställningen för inmatning till OSS-tjänsten hos Skatteverket. Våra kunder kallar vår nya rapport för ”One-click One Stop Shop” - eftersom den är så enkel. 

Exopens OSS-rapport sköter din rapportering och valutakonverterar alla valutor i enlighet med de nya reglerna. Vi lyfter även fram om det bokats med felaktiga momssatser per land och hittar bokningar där moms/valuta/land inte stämmer. Med vår OSS-rapport får du en sammanställning av moms per land med enkel redovisning till Skatteverket. 

Vårt erbjudande för dig inom handel

Power BI

Dashboards & rapporter i Power BI / Excel

 • Integration mot ditt bokföringssystem
 • Stenkoll på kund- och leverantörsreskontra
 • Försäljning & inköpsanalys
 • Analys av orderingång
 • Analys av felaktiga momssatser på produktförsäljning
 • Analys av förstaköpskunder kontra återköpskunder
 • Kundreskontra avstämning
Förenklad OSS rapportering

Förenklad OSS-rapportering

 • Vi valutakonverterar alla valutor i enlighet med reglerna
 • Vi lyfter fram om det har bokats med felaktiga momssatser per land
 • Vi hittar bokningar där moms/valuta/land inte stämmer
 • Vi sammanställer moms per land för enkel redovisning till Skatteverket
Prova fritt i 14 dagar

Vill du veta mer om Exopens produkter? Kontakta oss!