Group 230

För dig inom bygg

Projektrapportering för dig som driver stora och komplexa projekt
Få dagliga uppdateringar om dina projekt

Vi har arbetat med många företag inom byggbranschen och förstår utmaningarna du står inför när det gäller att kunna se en dagsfärsk och konsoliderad bild av dina aktiva projekt. Något som ofta är en utmaning är att hantera många transaktioner mellan flera olika bolag och projekt. Med Exopens projektrapportering får du skräddarsydd kostnadsanalys över alla dina bolag och projekt. 

Bygg

Total överblick över dina bolag och projekt

Med Exopens projektrapportering kan alla projektledare analysera och få en samlad bild av projekten direkt i Excel eller webb. Med våra transaktionsrapporter kan du som projektledare följa alla transaktioner för dina projekt för alla bolag automatiskt. Du kan även lägga till fakturabild/stöd och på så sätt frigöra tid för ekonomiavdelningen.

Det är enkelt att dela projektinformation mellan grupper, skapa målgruppsanpassade rapporter och få en överblick över projektekonomin med uppdateringar. Du får full koll på kostnader, prognos av intäkter, uppföljning och dokumentation.

Våra kunder vittnar om att de sparar mycket tid när det kommer till exempelvis överlämning till en ny projektledare. Det som tidigare tog en månad för en ny projektledare att komma in i ett projekt tar med Exopens projektrapportering endast en vecka med ett samlat arbetssätt – vi gör det enklare så att du sparar veckor!

Vårt erbjudande till dig inom bygg

Bygg överblick

Funktioner specialanpassade för byggbranschen

 • Kostnadsuppföljning
 • Intäktsuppföljning (HR, BR, LOA/Kommersiellt)
 • Likviditetsuppföljning
 • Allokeringar för att få fram täckningsbidrag för olika nivåer
 • Riskhantering
Exopen Excel-addin

Det här hjälper vi dig med

 • Fastighetsuppföljning
 • Budget & Prognos
 • Kassaflöde
 • Projektuppföljning
 • Resultatrapporter
 • Balansräkning
 • KPI:er; intäkt per bostadsarea, lokalarea, bruttoarea och lägenhet
Power BI

Fördelar för dig inom bygg

 • Överblick över projektets kostnader och intäkter
 • Detaljinformation per kostnadsgrupp/transaktion
 • Dokumentation tillgänglig för alla, i ett system
 • Effektiv projektanalys för lönsammare projekt
 • Hantering av projekt som sträcker sig över flera år

Vill du veta mer om Exopens produkter? Kontakta oss!