Våra Kunder

 
 
 
Däckia-CMYK-Converted.png

Däckia har använt ExOpens olika lösningar sedan 2008. Hela den ekonomiska uppföljningen, analysen och styrningen vilar på ExOpens lösning.

Det har kvalitetssäkrat att den mänskliga faktorn inte gör fel och
minimerat tiden för de ekonomiska processerna.

 
 

Swedbank kan estimera vinningen i både tid, pengar och organisation. Utan ExOpen skulle det vara svårt/omöjligt att stänga bokslutet med nuvarande tidsram.

 
 

Vi har hjälpt Nobis att hela tiden hålla sig uppdaterade i realtid med intäkter och kostnader. Nobis kan nu följa sina nyckeltal, jämföra med tidigare år och agera innan det är för sent.

 
 

Vi har hjälpt Skanska att förenkla deras hantering av prognoser. Även rapporteringen har förenklats och rapporterna finns nu samlade i en samma portal. Detta har besparat Skanska både tid och pengar!

 
 

Flexibiliteten i kombination med Excel är det jag uppskattar i ExOpen-lösningen. Det uppstår alltid nya frågeställningar och med ExOpen kan jag själv välja vilket data jag ska plocka ut och exakt på vilket sätt min Excelrapport ska vara utformad.

 
 

Teleopti hade problem att hämta data ur bland annat deras ekonomisystem och säljstödssystem. Detta löstes från början med rapporter. Nu görs även budget, analys, jämförelse av data från olika system och felsökning.