Jennie Axelsson, Teleopti

Utmaning

Vi hade problem med att hämta data från fler olika system, säljstödssystem och ekonomisystem. Det tog lång tid att tanka ut information för att sedan jämföra denna. Vi tog hjälp av ExOpen för cirka 8 år. Från början använde vi bara ExOpen till att tanka ut rapporter. Sedan började vi även att importera data. Vi gör nya rapporter hela tiden, budgetering och inläsning av budget. ExOpen har hjälpt oss att göra en inläsningsmall och vi har därmed förenklat inläsningen av budget enormt mycket.

Resultat

ExOpen har hjälpt oss att lösa de problemen vi stod inför. Med ExOpen hämtar vi data från flera olika system och det har helt enkelt gjort det tidseffektivt med både säljstödssystemet och ekonomisystemet. Vi har använt Exopenlösningen så länge så att det är svårt att veta hur vi hade klarat oss utan. Vi använder systemet för att kunna analysera siffror och felsöka problem, samt budgetera. En viktig del är även att kunna jämföra data från olika system mot varandra. ExOpen hjälper oss att kunna vara tidsbesparande och mer effektiva.