Gratis Rådgivning

 
 

Behöver ni också hjälp med att effektivisera ert budget- och rapporterings arbete? ExOpen underlättar alla ekonomiavdelningars vardag! Låt oss besöka er för en kostnadsfri rådgivning.

Utnyttjar er organisation programvaror för rapportering och/eller budgetering på bästa sätt? Har ert företag rätt underlag för att fatta korrekta verksamhetsbeslut i realtid och har ni den uppföljning på lednings-, avdelnings- och individnivå som ni önskar? ExOpens rådgivning kan hjälpa dig att hitta svaren.

ExOpen ger en analys av er avdelnings och/eller ert företag. Mötet summeras i en kortare presentation och ger förslag på förbättringar och effektiviseringar. 

Vi analyserar följande aspekter:

  • Nuvarande implementationer och befintliga rapporter/dashboards
  • Nuvarande organisation och befintligt samt framtida behov av budget, uppföljnings- och analysverktyg
  • Nuvarande och planerade IT-initiativ.

Vi finns i hela landet och hjälper kunder inom alla branscher.