Forecast ger försprång

ExOpen Forecast är ett budget- och prognosverktyg. Aktuella prognoser är nyckeln till att ligga steget före och för att kunna agera innan det är för sent. Med ExOpen Forecast blir budget- och prognosprocessen så enkel att ni kan göra flera prognoser varje år utan att det tar all er arbetstid.

I ExOpen Forecast får ni tillgång till färdiga mallar, versionshantering, en enkel översikt, historisk jämförelsedata, kommentarsfunktioner och möjligheten att bygga egna anpassade rapporter. Allt för att ni ska kunna göra en budget eller prognos på enklaste sätt och även med möjlighet att visualisera rapporter i snygga dashboards.

Ni får även tillgång till vår plattform, ExOpen Server, för att distribuera rapporterna till många användare på samma gång.

Gör en budget i ett budgetverktyg där ni får kontroll över era budgetversioner, bestäm vem som ska få och se vad. När budgeten för ert företag är klar ser ni resultatet i en lättöverskådlig översikt. Det gör prognosen tydligare och vi vill på så sätt bidra till ett ökat engagemang inom hela organisationen. Använd ExOpen Forecast för att göra budget och prognos och vi garanterar att det blir både effektivare och roligare.