RO-Gruppen

RO-Gruppen inleder fördjupat samarbete gällande projektuppföljning. De har inlett ett projekt inte bara kring projektuppföljning utan även kring projekt prognostisering.