Hästnäringens Nationella Stiftelse

Ny kund som initialt implementerar en skräddarsydd lösning för både budget och rapportering. Eftersom detta är flera bolag i samma lösning, olikartade verksamheter ser budgeteringen olika ut, dimensions- & kontomässigt. Dock i en konsoliderad budget faller samtliga in i en gemensam vy för moderbolaget. Strukturen återkommer för en rullande 12-rapportering med brytpunkter för olika dimensionsuppföljningar. Även här bygger vi en rapport med notifieringar om felattestering av fakturor runt om i organisationen på linjechefsnivå.