ExOpen har inlett samarbete med Primona AB

Primona, ledande leverantör av kvalificerade IT-lösningar inom upphandling, inköp och avtalshantering.

”Primona är en mycket bra partner som passar våra ambitioner att växa inom offentlig sektor. ExOpens lättanvända rapportlösningar tillsammans med ett lättanvänt upphandlings- och inköpssystem är en perfekt matchning. Vi vet att många av Primona’s kunder efterfrågar tydliga rapporter för att lättare kunna följa upp, analysera och kontrollera den stora mängd av upphandlingar och avtal som görs i den offentliga sektorn. Vi är glada att vi nu kan erbjuda ett fantastiskt kraftfullt och lättanvänt rapportpaket tillsammans med Primona” säger Stig Lagerqvist, Affärschef på ExOpen.