Addedo

ExOpen inleder samarbete med konsultfirman Addedo. Addedo är en erkänt kompetent specialistkonsult som arbetar med systemstöd för budget, prognos, koncernrapportering och analys. Samarbetet omfattar såväl konsultation som licensförsäljning av ExOpens hela produktsvit.

”Det här samarbetet kommer att bredda ExOpens närvaro på marknaden samtidigt som våra tjänster inom budget, prognos och rapportering blir ett komplement till Addedos nuvarande erbjudande. Vi ser mycket fram emot samarbetet som vi båda ser som en perfekt matchning.” Stig Lagerqvist, Affärschef ExOpen