Outpost24 effektiviserar sin budget

Outpost24, ledande leverantör inom vulnerability management med över 2000 kunder och 40 kontor runt om i världen som scannar över 400 miljoner IP adresser i veckan för att identifiera och lindra svagheter i nätverket, har valt Exopens budget och rapportlösning för att effektivisera sin budgetprocess.

Med Exopens budgetlösning följer man idag bl.a upp kostnader för all personal världen över. 

 

”Exopen budget-lösning är inte bara kundanpassad för oss på ett smidigt sätt den är även enkel att komma igång med. Vi är supernöjda med trevligt bemötande och er expertis. Er konsult Stelios är en klippa att ha att göra med!”

 

Sophie Noresson Fjellsen

Business Controller, Outpost24

SVEAB investerar i ny rapport-lösning från ExOpen

SVEAB Anläggning AB, en av Mälardalens ledande anläggningsentreprenörer, har investerat i ny rapport-lösning från Exopen. Med 60 användare kommer SVEAB att tillsammans med Exopen bygga nya rapporter inom framförallt projektuppföljning.

Rapporterna tas fram för att effektivisera och underlätta spridning av projektinformation information inom SVEAB Anläggningar.

”Vi ser fram emot att bygga och utveckla vårt beslutstödssystem, det ger våra medarbetare tillgång till uppdaterade Excel-rapporter anpassade efter roll och behörighet”

 Niklas Strid, Ekonomichef SVEAB Anläggning AB

Webinar budget och prognos 9 mars 2017

Varmt välkommen till detta webinar där vi berättar om hur Legevisitten effektiviserat sitt budget och prognosarbete! I detta webinar berättar Torben Österberg från Exopen hur den norska vårdkoncernen Legevisitten (läkarbesök) förenklade sin budget och prognosprocess i Sverige med hjälp av Exopen Forecast.

När: kl. 12.00 - 12.30 den 9 mars 2017
Pris: kostnadsfritt
Föreläsare: Torben Österberg, Exopen
Arrangör: Addedo i samarbete med Exopen
Anmälan: genom att acceptera mötesinbjudan
Anslut till webinaret genom att klicka på länken:  https://global.gotowebinar.com/register/397124875
Webinar ID: 397-124-875
Varmt välkomna

ExOpen har inlett samarbete med Primona AB

Primona, ledande leverantör av kvalificerade IT-lösningar inom upphandling, inköp och avtalshantering.

”Primona är en mycket bra partner som passar våra ambitioner att växa inom offentlig sektor. ExOpens lättanvända rapportlösningar tillsammans med ett lättanvänt upphandlings- och inköpssystem är en perfekt matchning. Vi vet att många av Primona’s kunder efterfrågar tydliga rapporter för att lättare kunna följa upp, analysera och kontrollera den stora mängd av upphandlingar och avtal som görs i den offentliga sektorn. Vi är glada att vi nu kan erbjuda ett fantastiskt kraftfullt och lättanvänt rapportpaket tillsammans med Primona” säger Stig Lagerqvist, Affärschef på ExOpen.

 

Inspiration Company AB

Inspiration Company AB har beslutat bli kund till ExOpen. Inspiration Company är specialister inom Gamification in Business, Motivation Management och Royalty Management. Lösningen består av ExOpen Server för både intern- och kundrapportering. 

Addedo

ExOpen inleder samarbete med konsultfirman Addedo. Addedo är en erkänt kompetent specialistkonsult som arbetar med systemstöd för budget, prognos, koncernrapportering och analys. Samarbetet omfattar såväl konsultation som licensförsäljning av ExOpens hela produktsvit.

”Det här samarbetet kommer att bredda ExOpens närvaro på marknaden samtidigt som våra tjänster inom budget, prognos och rapportering blir ett komplement till Addedos nuvarande erbjudande. Vi ser mycket fram emot samarbetet som vi båda ser som en perfekt matchning.” Stig Lagerqvist, Affärschef ExOpen

Legevisitten AB

Legevisitten AB, läkarbesök på norska, som är ett företag som bedriver närsjukvård inom Stockholms- och Värmlands län på uppdrag av landstingen, har blivit ny kund till ExOpen. De investerar i vår paketerade budget- och prognoslösning, ExOpen Forecast. 

RO-Gruppen

RO-Gruppen inleder fördjupat samarbete gällande projektuppföljning. De har inlett ett projekt inte bara kring projektuppföljning utan även kring projekt prognostisering. 

Semantix Språkcenter AB

Väljer att utöka sitt samarbete med ExOpen.

Som kund sedan många år tillbaka väljer de att utöka samarbetet från att hämta skräddarsydda rapporter knutet till affärssystemet och lön väljer de nu att utöka med även inmatning för budget.

Hästnäringens Nationella Stiftelse

Ny kund som initialt implementerar en skräddarsydd lösning för både budget och rapportering. Eftersom detta är flera bolag i samma lösning, olikartade verksamheter ser budgeteringen olika ut, dimensions- & kontomässigt. Dock i en konsoliderad budget faller samtliga in i en gemensam vy för moderbolaget. Strukturen återkommer för en rullande 12-rapportering med brytpunkter för olika dimensionsuppföljningar. Även här bygger vi en rapport med notifieringar om felattestering av fakturor runt om i organisationen på linjechefsnivå.  

Magnolia väljer ExOpen

Magnolia Bostad bildades 2009 och har sedan start arbetat med att utveckla moderna hem och bostadsmiljöer. Nu tar de hjälp av ExOpen för att få en effektivare projektuppföljning. Vi välkomnar Magnolia som kund.