Verksamhetsstyrning - vad är verksamhetsstyrning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Det är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag, organisation eller en myndighet sätter för att uppnå ett visst resultat. Syftet är att använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt. En bra verksamhetsstyrning syfta till att alla medarbetare strävar mot samma mål, blir mer engagerade och presterar bättre. Företaget kan på så sätt förbättra effektiviteten i processerna och utveckla verksamhetens operativa skicklighet.

Relaterade ord