Budget – Vad är en budget?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Det är en prognos för planerade och framtida ekonomiska händelser. Budgetering har flera syften. Ett förenklat sätt att se på budgetering är att det ska ge en prognos för kommande räkenskapsperiod. På ett djupare plan är det lite mer komplicerat, då en budget skiljer sig bland företag och vilken typ av företagsform det är. En budget görs för att ge en prognos av intäkter och kostnader. Det blir ett verktyg för beslutsfattning och för att se hur företagets resultat stämmer överens med prognosen. En budgetering på ett företag kan delas in i tre huvudbudgetar. Resultatbudget, likviditetsbudget och en budgeterad balansräkning.

Resultatbudgeten är en plan över kommande intäkter och kostnader och hur de påverkar verksamhetens resultat. Den består av delbudgetar som anpassas efter verksamheten. Delbudgetar kan vara marknadsbudget och försäljningsbudget och delbudgetar kan vara kostnader för till exempel personalbudget.

Likviditetesbudget är en plan som för hur pengar ska användas och skaffas, detta visar inte resultatbudgeten. Det är uppskattningar av framtida ut- och inbetalningar som företaget kan kommas ha, vilket visas på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Företag gör en likviditetsbudget för att ett företag ska kunna hantera de in- och utbetalningar som inträffar under ett räkenskapsår. Företag kan till exempel ha intäkter på ett högt belopp men inbetalningarna kanske inte infaller under det räkenskapsåret vilket leder till att det inte finns täckning för utbetalningarna. Det är viktigt att göra en likviditetsbudget som lämnar plats för oväntade utbetalningar.

Relaterade ord