Styrelse - Vad är en styrelse?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En styrelse är en samling av personer som har utsetts för att ansvara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en stiftelse, förening eller annan juridisk person. En person som är delaktig i en styrelse kallas styrelseledamot. Styrelseledamöterna har olika erfarenheter då den samlade kompetensen har en stor betydelse för företagets prestation. Finns det en verkställande direktör, en VD, leds företaget med den personen tillsammans med övriga styrelsen. 

Relaterade ord