Soliditet - vad är soliditet?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Soliditet är ett nyckeltal som visar på ett företags finansiella styrka. Det visar på ett företags långsiktiga betalningsförmåga och hur stor andel ett företags tillgångar finansierats med

eget kapital. En hög soliditet innebär att det inte finns något eget kapital alls medans en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten. Man kan säga att en hög soliditet är god soliditet och låg soliditet är en dålig soliditet. Då ett företag med hög soliditet har som regel bättre motståndskraft mot eventuella förluster eller motgångar. Om soliditeten är låg har man som företag i regel lättare att få banklån beviljat och så vidare. Återinvesteringar i företaget ökar soliditeten. Satsningar och investeringar som finansieras med främmande kapital, det vill säga genom lån minskar också ett företags soliditet.

Det är dock inte alltid säkert att en god soliditet är gynnsam för företaget. Hög soliditet kan också vara en följd av otillräckliga investeringar eller bristande utvecklingsarbete. Ofta beror dålig soliditet på att ett företag går med förlust men kan även vara följd av en kraftig expansion och investeringar som kan vara både nödvändiga och naturliga i perioder.

Relaterade ord