Rapportverktyg- vad är ett rapportverktyg?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Ett rapportverktyg kan tillhöra ett affärssystem eller vara fristående och därmed oberoende av datakälla. Rapportverktyg hjälper företag att ta fram siffror ur system för analys och som beslutsunderlag. Ett rapportverktyg kan vara ett eget system, integrerat i excel eller så visas rapporterna i webben. Användaren av ett rapportverktyg kan skapa egna rapporter, ta fram ad-hoc rapporter eller ta fram standardrapporter. Datan kan presenteras både som siffror, text eller grafiskt i dashboards.

Relaterade ord