Prognosverktyg – Vad är prognosverktyg?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Utöver företagets budget så behöver företag göra prognoser för att följa att verksamheten klarar av att nå budgeten. Prognoser används alltså som styrinstrument av ledningen. Prognosen innehåller det utfall företaget har uppnått till dagens datum samt de förväntade förändringar av resten av budgetperioden. Om prognosen visar på avvikelser mot budgeten så kan ledningen göra de förändringar som krävs. Det börjar bli vanligare att gå ifrån fasta prognoser för innevarande verksamhetsår till att jobba med rullande prognos. Detta ställer krav på snabba prognoser och då behövs ett prognosverktyg. Det fungerar som ett budgetverktyget men med möjligheten att använda data från systemen så att utfall och resterande budgetsiffror summeras.

Relaterade ord