Påminnelse - Vad är en påminnelse?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En betalningspåminnelse är ett dokument som skickas till en gäldenär från en borgenär om kunden inte har betalat sin faktura i tid. Den påminner om att fakturan har passerat förfallodagen, det vill säga att fakturan är förfallen. En påminnelse skickas endast om fakturan har förfallit. 

Relaterade ord