Offentlig upphandling - Vad är offentlig upphandling?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Offentlig upphandling är ett förlopp för inköp av varor och tjänster som utförs av offentlig sektor. Detta regleras med specifika regler och lagar. Detta för att garantera att myndigheter behandlar alla som får affärskontrakt med offentlig sektor lika. 

Relaterade ord