OCR-nummer - Vad är OCR-nummer?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

OCR-nummer fungerar som ett referensnummer och innehåller ofta uppgifter om fakturanummer och/eller kundnummer och finns för att betalningsmottagaren ska kunna automatisera bokföring och registrering av inbetalningar. Numret hittas vanligen till vänster på inbetalningskort mellan tecknen # och #. De används vid betalning till bank- och plusgirokonto. 

Relaterade ord