Nyckeltal – Vad är nyckeltal?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Nyckeltal behövs för att värdera ett företag och dess verksamhet. De används bland annat för jämförelse. Det räcker inte alltid att se resultatet på bokslutsdagen om företaget går bra eller dåligt. För att på ett mer detaljerat plan kunna beskriva hur ett företag egentligen mår behövs nyckeltal. Nuläget mäts då med de uppsatta mål som företaget har. Allt för att kartlägga att företaget är på rätt spår. Det kan också användas för analys eller som beslutsstödsunderlag för ekonomiska förändringar.

Nyckeltal används för jämförelse, där olika mått till exempel kan jämföras med resultat inom samma område från föregående år eller mot konkurrenter. Det ger även en översikt över ett företags ekonomiska tillstånd vilket kan vara intressant för investerare.

Relaterade ord