Netto - Vad är netto?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Resultatet efter avdrag är netto. Netto används för att beskriva ett belopp, en vikt eller liknande. Motsatsen till netto är brutto som beskriver ett värde innan avdrag. I ekonomi- och handelssammanhang används ofta båda begreppen. 

Relaterade ord