Momsredovisning - Vad är momsredovisning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

På majoriteten av alla varor och tjänster ska moms betalas. Den som driver eget företag ska redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket. Momsredovisningen beräknas genom skillnaden mellan ingående moms (moms på köpta tjänster eller varor) och utgående moms (moms på sålda tjänster och varor). Det beräknas, för att får fram det som ska betalas eller få i retur från Skattemyndigheten.  Sverige sker momsredovisningen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis, beroende på omsättningens omfattning. 

Relaterade ord