Likviditetsrapport - Vad är en likviditetsrapport?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Likviditetsrapport / prognos är en rapport som beskriver ett företags förmodade behållning av pengar på bankkontot framåt i tiden.

En likviditetsbudget görs eftersom betalningsströmmarna in och ut från företaget inte stämmer överens med intäkter och kostnader. Företagets planerade inbetalningar och utbetalningar sammanställs i en likviditetsbudget för att visa företagets budgeterade likviditet vid olika tidpunkter. Likviditetsbudgeten sträcker sig över ett år men är sammanställd per månad. Den visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Relaterade ord