Likviditet - Vad är likviditet?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Har ett företag möjlighet att betala sina skulder i tid är företaget likvida. Det är alltså en benämning som illustrerar förmågan att erhålla kontanter eller ett företags betalningsförmåga.

Relaterade ord