Kontoplan - Vad är en kontoplan?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En kontoplan är en förteckning över alla de konton ett företag använder i sin bokföring. De flesta svenska företag använder idag en variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. Det finns lite olika varianter ett företag kan välja, som passar mer eller mindre beroende på ett företags bransch.  

Relaterade ord