Konkurs - Vad är en konkurs?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Konkurs är ett juridiskt begrepp som innebär att en persons samtliga tillgångar tas om hand för att sedan fördelas mellan personens borgenärer. 

Relaterade ord