Konjuktur - Vad är konjunktur?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi kallas konjunktur. Variabler som inverkar kan bland annat vara tillväxt, inflation eller arbetslöshet. Det finns både hög- och lågkonjunktur, goda tider respektive dåliga tider. 

Relaterade ord