Kassaflödesanalys – Vad är en kassaflödesanalys?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Kassaflöde är en rapport som visare företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod. En kassaflödesanalys är en sammanställning av kassaflödet som används för att visa en bild över de likvida medel som förs in och ut ur företaget.

Kassaflödesanalysens tre delar:

  1. Kassaflödet från den löpande verksamheten

  2. Kassaflödet från investeringsverksamheten

  3. Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Relaterade ord