Kapital - Vad är kapital?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

I dagens samhälle ses arbetskraft och naturtillgångar vanligen som kapital, naturkapital vs humankapital. Inom företagsekonomi skiljer man på eget kapital och lånat kapital. 

Relaterade ord