Juridisk person - Vad är en juridisk person?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En juridisk person är en person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan teckna avtal, ta på sig skulder samt äga tillgångar och kan även uppträda som part i en domstol. 

Relaterade ord