Handelsbolag - Vad är ett handelsbolag?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Ett handelsbolag drivs av två eller flera delägare/bolagsmän. Ägarna i ett handelsbolag kallas bolagsmän. Delägarna är juridiska eller fysiska personer och de är personligen ansvariga för företagets skulder och avtal. Det innebär att om bolaget inte kan betala sina skulder har fordringsägarna rätt att kräva in skulden av bolagsmännen, som får betala ur egen ficka. Verksamhetsansvarig kallas den personen som är högst ansvarig för ett handelsbolag.  

Relaterade ord