Fullmakt - Vad är en fullmakt?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En fullmakt innebär rätt till en person att företräda någon annan. Personen som får en fullmakt kallas ofta fullmäktig, fullmaktstagare eller ombud. Rätten kan vara begränsad på olika sätt, till en viss tid, till ett visst ärende eller kanske till ett visst område. Om en fullmakt inte är tidsbegränsad gäller den till dess att den återkallas.  

Relaterade ord