Fond - Vad är en fond?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En fond är en samling av en rad olika typer av räntebaserade värdepapper eller aktier. En fond förvaltar en ekonomisk tillgång där avkastningen endast kan användas för specificerade ändamål.  

Relaterade ord