Extern redovisning - Vad är extern redovisning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Extern redovisning kallas i lag för affärsredovisning och finns till för att ge företagets externa intressenter information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Extern redovisning ska alltså tillhandahålla information till bland annat aktieägare, investerare och långivare. Alla händelser som medför en direkt förändring i balansräkningen ska rapporteras och registreras. 

Relaterade ord