Ekonomistyrning – Vad är ekonomistyrning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Ekonomistyrning är åtgärder inom ett företag för att uppnå definierade ekonomiska mål. Ledningen vill styra personalens beteende så att nå företagets mål. Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, analyser, kalkyler, budgetering och prognoser. De som arbetar med ekonomistyrning benämns ofta controller.

Ekonomistyrning har traditionellt varit inriktat på finansiella mått och mål och främst på kostnader. Ekonomistyrning handlar om mer än bara kostnader och har blivit ett vidare mått. Den skall översätta affärsplanens övergripande mål, strategier och handlingsplaner till konkreta och mätbara budgetar.

Relaterade ord