Eget kapital - Vad är eget kapital?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Eget kapital beskrivs ofta som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Eget kapital tillkommer genom att intressenter, som medlemmar eller ägare skjuter till medel eller genom att organisationen samlar på sig vinst. Eget kapital är organisationens egna medel. 

Relaterade ord