Direkt kostnad - Vad är en direkt kostnad?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En direkt kostnad är en kostnad för en specifik kostnadsbärare som lätt ska gå att urskilja. Inköps- material- och lönekostnader är exempel på direkta kostnader. 

Relaterade ord