Deflation - Vad är deflation?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Deflation innebär en minskning av penningmängden vilket leder till att penningvärdet ökar. Den allmänna prisnivån faller då vanligen. Deflation är motsatsen till inflation, vilka båda vanligtvis mäts av konsumentprisindex. Deflation är relativt ovanligt, Sverige hade sin senaste deflation i maj 2014. Ofta kommer en deflation som följd av perioder av prisstegringar. Deflation är skadligt för ekonomin i sin helhet. 

Relaterade ord