Dashboard – Vad är dashboard?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Dashboard kan översättas till instrumentbräda på svenska. När man pratar om dashboards i ekonomiska sammanhang eller för verksamhetsstyrning så handlar det om att visualisera sina nyckeltal och mål. Förutom att identifiera vilka mål och nyckeltal man ska styra organisationen mot så behöver man även visualisera dessa på ett sätt som alla medarbetare kan ta till sig.

En dashboard innehåller ofta grafer, tabeller och hastighetsmätare som gör det enkelt att snabbt se trender, KPI:er och resultat.

Relaterade ord