Brutet räkenskapsår - Vad är ett brutet räkenskapsår?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Brutet räkenskapsår börjar alltid den 1:e i vilken månad som helst och avslutas sen 12 månader senare. Det är alltid 12 månader i ett räkenskapsår om det inte är undantagsfall för ett nystartat bolag eller om ett företag begärt att få lägga om räkenskapsåret, vilket då kan bli förkortat eller förlängt. Det får dock inte vara längre än 18 månader. När ett räkenskapsår är slut, ska en del verksamheter redovisa och klargöra skulder och tillgångar, kostnader och intäkter samt ut- och inbetalningar, det vill säga upprätta bokslut. I många fall presenteras även en budget och styrelsen brukar i samband med detta kalla till ordinarie årsmöte.

Relaterade ord